MemoryGenerationResult

MemoryGenerationResult class

GenerationResult omslag. Tillåter att spara resultat som MemoryStream

public class MemoryGenerationResult

Konstruktörer

namn Beskrivning
MemoryGenerationResult(GenerationResult) Initiera instans av omslaget.

Metoder

namn Beskrivning
GetImages() Hämta .png-filer frånGenerationResult som MemoryStream.
GetOmr(Encoding) Hämta innehållet i .omr-filen frånGenerationResult som MemoryStream. Som standard text kodad i UTF8-kodning.
GetPDF() Hämta .pdf-filer frånGenerationResult som MemoryStream.

Se även