Class MemoryGenerationResult

MemoryGenerationResult class

GenerationResult omslag. Tillåter att spara resultat som MemoryStream

public class MemoryGenerationResult

Konstruktörer

namnBeskrivning
MemoryGenerationResult(GenerationResult)Initiera instans av omslaget.

Metoder

namnBeskrivning
GetImages()Hämta .png-filer frånGenerationResult som MemoryStream.
GetOmr(Encoding)Hämta innehållet i .omr-filen frånGenerationResult som MemoryStream. Som standard text kodad i UTF8-kodning.
GetPDF()Hämta .pdf-filer frånGenerationResult som MemoryStream.

Se även