Orientation

Orientation enumeration

Orienteringen

public enum Orientation

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Horizontal 0 Den horisontella orienteringen
Vertical 1 Den vertikala orienteringen

Se även