Enum Orientation

Orientation enumeration

Orienteringen

public enum Orientation

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Horizontal0Den horisontella orienteringen
Vertical1Den vertikala orienteringen

Se även