Enum RotationPointPosition

RotationPointPosition enumeration

Alla tillgängliga positioner för rotationspunkt på genererad mall

public enum RotationPointPosition

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
undefined0Rotationspunkten är inte vald
TopLeft110TopLeft position under Top Left Reference Point
TopLeft211TopLeft position bredvid Top Left Reference Point
TopRight120TopRight position under till Top Right Reference Point
TopRight221TopRight position bredvid Top Right Reference Point
BottomRight130BottomHöger position ovanför Nedre höger referenspunkt
BottomRight231BottomHöger position nästa Nedre höger referenspunkt
BottomLeft140Nedre vänstra position ovanför nedre vänstra referenspunkt
BottomLeft241BottomLeft position bredvid Nedre vänstra referenspunkt

Se även