Aspose.OMR.Model

Klasser

Klass Beskrivning
RecognitionResult Resultatet av bildigenkänningen. Innehåller alla OMR-element med detaljerad igenkänningsinformation och metoder för resultatexport.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IOmrElement Gränssnittet för OMR-elementen