IOmrElement

IOmrElement interface

Gränssnittet för OMR-elementen

public interface IOmrElement

Egenskaper

namn Beskrivning
QuestionName { get; set; } Hämtar eller ställer in frågenamnet
SortWeight { get; set; } Högre värde - det senare i csv-elementet visas

Metoder

namn Beskrivning
GetAnswer() Bildar en sträng med igenkänningsresultat
GetCsv() Formar svar som kommaseparerade värden string

Se även