RecognitionResult

RecognitionResult class

Resultatet av bildigenkänningen. Innehåller alla OMR-element med detaljerad igenkänningsinformation och metoder för resultatexport.

public class RecognitionResult

Egenskaper

namn Beskrivning
ImagePath { get; set; } Hämtar eller ställer in sökvägen till den bearbetade bilden
Images { get; set; } Hämtar eller ställer in listan med inskrivningsbilder
OmrElements { get; set; } Hämtar eller ställer in listan över OMR-element på page
PageName { get; set; } Hämtar eller ställer in sidnamn
TemplateName { get; set; } Hämtar eller ställer in OMR-mallen

Metoder

namn Beskrivning
GetCsv() Form CSV-sträng med igenkänningsresultat
GetCsv(Encoding) Form CSV-sträng med igenkänningsresultat som MemoryStream
GetCsvAsStream(Encoding) Form CSV-sträng med igenkänningsresultat som MemoryStream
GetJson() Form JSON-sträng med igenkänningsresultat
GetJson(Encoding) Form JSON-sträng med igenkänningsresultat som MemoryStream
GetJsonAsStream(Encoding) Form JSON-sträng med igenkänningsresultat som MemoryStream
GetXml() Form XML-sträng med igenkänningsresultat
GetXml(Encoding) Form XML-sträng med igenkänningsresultat som MemoryStream
GetXmlAsStream(Encoding) Form XML-sträng med igenkänningsresultat som MemoryStream

Se även