RecognitionResult.GetCsv

GetCsv(Encoding)

Form CSV-sträng med igenkänningsresultat som MemoryStream

public byte[] GetCsv(Encoding encoding)
ParameterTypBeskrivning
encodingEncodingKodning som vi kodar CSV-sträng med

Returvärde

Igenkänningsresultat som array av byte

Se även


GetCsv()

Form CSV-sträng med igenkänningsresultat

public string GetCsv()

Returvärde

Igenkänningsresultat som CSV-sträng

Se även