GetCsvAsStream

RecognitionResult.GetCsvAsStream method

Form CSV-sträng med igenkänningsresultat som MemoryStream

public MemoryStream GetCsvAsStream(Encoding encoding)
Parameter Typ Beskrivning
encoding Encoding Kodning som vi kodar CSV-sträng med

Returvärde

Igenkänningsresultat som MemoryStream med CSV

Se även