RecognitionResult.GetJson

GetJson(Encoding)

Form JSON-sträng med igenkänningsresultat som MemoryStream

public byte[] GetJson(Encoding encoding)
ParameterTypBeskrivning
encodingEncodingKodning som vi kodar JSON-sträng med

Returvärde

Igenkänningsresultat som array av byte

Se även


GetJson()

Form JSON-sträng med igenkänningsresultat

public string GetJson()

Returvärde

Igenkänningsresultat som JSON-sträng

Se även