GetJsonAsStream

RecognitionResult.GetJsonAsStream method

Form JSON-sträng med igenkänningsresultat som MemoryStream

public MemoryStream GetJsonAsStream(Encoding encoding)
Parameter Typ Beskrivning
encoding Encoding Kodning som vi kodar JSON-sträng med

Returvärde

Igenkänningsresultat som MemoryStream med JSON

Se även