RecognitionResult.GetXml

GetXml(Encoding)

Form XML-sträng med igenkänningsresultat som MemoryStream

public byte[] GetXml(Encoding encoding)
ParameterTypBeskrivning
encodingEncodingKodning som vi kodar XML-sträng med

Returvärde

Igenkänningsresultat som array av byte

Se även


GetXml()

Form XML-sträng med igenkänningsresultat

public string GetXml()

Returvärde

Igenkänningsresultat som XML-sträng

Se även