GetXmlAsStream

RecognitionResult.GetXmlAsStream method

Form XML-sträng med igenkänningsresultat som MemoryStream

public MemoryStream GetXmlAsStream(Encoding encoding)
Parameter Typ Beskrivning
encoding Encoding Kodning som vi kodar XML-sträng med

Returvärde

Igenkänningsresultat som MemoryStream med XML

Se även