RecognitionResult.GetXmlAsStream

RecognitionResult.GetXmlAsStream method

Form XML-sträng med igenkänningsresultat som MemoryStream

public MemoryStream GetXmlAsStream(Encoding encoding)
ParameterTypBeskrivning
encodingEncodingKodning som vi kodar XML-sträng med

Returvärde

Igenkänningsresultat som MemoryStream med XML

Se även