ImagePath

RecognitionResult.ImagePath property

Hämtar eller ställer in sökvägen till den bearbetade bilden

public string ImagePath { get; set; }

Se även