RecognitionResult.Images

RecognitionResult.Images property

Hämtar eller ställer in listan med inskrivningsbilder

public List<Bitmap> Images { get; set; }

Se även