RecognitionResult.TemplateName

RecognitionResult.TemplateName property

Hämtar eller ställer in OMR-mallen

public string TemplateName { get; set; }

Se även