Aspose.OMR

Klasser

KlassBeskrivning
LicenseTillhandahåller metoder för att licensiera komponenten.
MeteredTillhandahåller metoder för att ställa in mätnyckel.