Aspose.OMR.Api

sınıflar

SınıfTanım
ImageCollectionŞablon Oluşturma için kullanılabilecek Resimlerin Koleksiyonu. örn.!:Aspose.OMR.Api.OmrEngine.GenerateTemplate(MemoryStream, ImageCollection) Resimleriniz dosya sisteminde olmadığında kullanışlı olabilir.
OmrEngineOMR motoru. Şablonun ve görüntü işleme sınıflarının ve GUI bileşenlerinin oluşturulmasını yönetir.
TemplateProcessorŞablonları ve görüntüleri işlemek için sınıf. Bu sınıfın her örneği, tek bir OMR şablonuyla çalışır. Yapıcıda belirtilen şablonun görüntülerini tanıyabilir.