Aspose.OMR.Api

sınıflar

Sınıf Tanım
ImageCollection Şablon Oluşturma için kullanılabilecek Resim Koleksiyonu. ör.GenerateTemplate Resimleriniz dosya sisteminde olmadığında faydalı olabilir.
OmrEngine OMR motoru. Şablonun ve görüntü işleme sınıflarının ve GUI bileşenlerinin oluşturulmasını yönetir.
TemplateProcessor Şablonları ve görüntüleri işleme sınıfı. Bu sınıfın her örneği tek bir OMR şablonuyla çalışır. Yapıcıda belirtilen şablonun resimlerini tanıyabilir.