OmrEngine.GenerateJSONTemplate

OmrEngine.GenerateJSONTemplate method

.json işaretlemesine dayalı bir şablon (.omr) ve şablon görüntüsü oluşturur

public GenerationResult GenerateJSONTemplate(string jsonPath, GlobalPageSettings settings = null, 
    Encoding encoding = null)
ParametreTipTanım
jsonPathStringbiçimlendirmeli *.json dosyasının yolu
settingsGlobalPageSettingstüm şablon oluşturmada kullanılan genel ayarlar
encodingEncodingbiçimlendirme dosyası kodlaması, varsayılan olarak UTF-8 kullanılır

Geri dönüş değeri

Üretim sonucu

Ayrıca bakınız