OmrEngine.GenerateJSONTemplateFromString

OmrEngine.GenerateJSONTemplateFromString method

JSON işaretlemesine dayalı bir şablon (.omr) ve şablon görüntüsü oluşturur

public GenerationResult GenerateJSONTemplateFromString(string jsonString, 
    GlobalPageSettings settings = null, ImageCollection userImages = null)
ParametreTipTanım
jsonStringStringJSON işaretlemesi
settingsGlobalPageSettingstüm şablon oluşturmada kullanılan genel ayarlar
userImagesImageCollectionBir şablon oluşturma için kullanılabilecek görüntülerin toplanması. Dosya sistemi yerine MemoryStream’den görüntülerin kullanılmasına izin ver

Geri dönüş değeri

Üretim sonucu

Ayrıca bakınız