OmrEngine.GenerateTemplate

GenerateTemplate(MemoryStream, GlobalPageSettings, ImageCollection, Encoding)

MemoryStream tabanlı bir şablon (.omr) ve şablon görüntüsü oluşturur

public GenerationResult GenerateTemplate(MemoryStream stream, GlobalPageSettings settings, 
  ImageCollection userImages = null, Encoding encoding = null)
ParametreTipTanım
streamMemoryStreamİşaretleme satırları içeren akış
settingsGlobalPageSettingsTüm sayfa öğeleri için geçerli genel ayarlar
userImagesImageCollectionBir şablon oluşturma için kullanılabilecek görüntülerin toplanması. Dosya sistemi yerine MemoryStream’den görüntülerin kullanılmasına izin ver
encodingEncodingbiçimlendirme satırları kodlaması, varsayılan olarak UTF-8 kullanılır

Geri dönüş değeri

Üretim sonucu

Ayrıca bakınız


GenerateTemplate(MemoryStream, ImageCollection, Encoding)

MemoryStream tabanlı bir şablon (.omr) ve şablon görüntüsü oluşturur

public GenerationResult GenerateTemplate(MemoryStream stream, ImageCollection userImages = null, 
  Encoding encoding = null)
ParametreTipTanım
streamMemoryStreamİşaretleme satırları içeren akış
userImagesImageCollectionBir şablon oluşturma için kullanılabilecek görüntülerin toplanması. Dosya sistemi yerine MemoryStream’den görüntülerin kullanılmasına izin ver
encodingEncodingbiçimlendirme satırları kodlaması, varsayılan olarak UTF-8 kullanılır

Geri dönüş değeri

Üretim sonucu

Ayrıca bakınız


GenerateTemplate(string[], GlobalPageSettings, ImageCollection)

İşaretleme satırları dizisine dayalı olarak bir şablon (.omr) ve şablon görüntüsü oluşturur

public GenerationResult GenerateTemplate(string[] markupLines, GlobalPageSettings settings, 
  ImageCollection userImages = null)
ParametreTipTanım
markupLinesString[]İşaretleme satırları dizisi
settingsGlobalPageSettingsTüm sayfa öğeleri için geçerli genel ayarlar
userImagesImageCollectionBir şablon oluşturma için kullanılabilecek görüntülerin toplanması. Dosya sistemi yerine MemoryStream’den görüntülerin kullanılmasına izin ver

Geri dönüş değeri

Üretim sonucu

Ayrıca bakınız


GenerateTemplate(string[], ImageCollection)

İşaretleme satırları dizisine dayalı olarak bir şablon (.omr) ve şablon görüntüsü oluşturur

public GenerationResult GenerateTemplate(string[] markupLines, ImageCollection userImages = null)
ParametreTipTanım
markupLinesString[]İşaretleme satırları dizisi
userImagesImageCollectionBir şablon oluşturma için kullanılabilecek görüntülerin toplanması. Dosya sistemi yerine MemoryStream’den görüntülerin kullanılmasına izin ver

Geri dönüş değeri

Üretim sonucu

Ayrıca bakınız


GenerateTemplate(string, GlobalPageSettings, Encoding)

Metin işaretlemesine dayalı bir şablon (.omr) ve şablon görüntüsü oluşturur

public GenerationResult GenerateTemplate(string markupPath, GlobalPageSettings settings, 
  Encoding encoding = null)
ParametreTipTanım
markupPathStringMetin biçimlendirme dosyasının yolu
settingsGlobalPageSettingsTüm sayfa öğeleri için geçerli genel ayarlar
encodingEncodingbiçimlendirme dosyası kodlaması, varsayılan olarak UTF-8 kullanılır

Geri dönüş değeri

Üretim sonucu

Ayrıca bakınız


GenerateTemplate(string, Encoding)

Metin işaretlemesine dayalı bir şablon (.omr) ve şablon görüntüsü oluşturur

public GenerationResult GenerateTemplate(string markupPath, Encoding encoding = null)
ParametreTipTanım
markupPathStringMetin biçimlendirme dosyasının yolu
encodingEncodingbiçimlendirme dosyası kodlaması, varsayılan olarak UTF-8 kullanılır

Geri dönüş değeri

Üretim sonucu

Ayrıca bakınız


GenerateTemplate(string, string[], Encoding)

Metin işaretlemesine dayalı bir şablon (.omr) ve şablon görüntüsü oluşturur

public GenerationResult GenerateTemplate(string markupPath, string[] imagesPaths, 
  Encoding encoding = null)
ParametreTipTanım
markupPathStringMetin biçimlendirme dosyasının yolu
imagesPathsString[]Oluşturmada kullanılan görüntülerin tam yolları
encodingEncodingbiçimlendirme dosyası kodlaması, varsayılan olarak UTF-8 kullanılır

Geri dönüş değeri

Üretim sonucu

Ayrıca bakınız


GenerateTemplate(TemplateConfig, GlobalPageSettings, ImageCollection)

Şablon object tabanlı bir şablon (.omr) ve şablon görüntüsü oluşturur

public GenerationResult GenerateTemplate(TemplateConfig config, GlobalPageSettings settings, 
  ImageCollection userImages = null)
ParametreTipTanım
configTemplateConfigTüm öğeleri temsil eden şablon nesnesi
settingsGlobalPageSettingstüm şablon oluşturmada kullanılan genel ayarlar
userImagesImageCollectionBir şablon oluşturma için kullanılabilecek görüntülerin toplanması. Dosya sistemi yerine MemoryStream’den görüntülerin kullanılmasına izin ver

Geri dönüş değeri

Üretim sonucu

Ayrıca bakınız