GetCorrectionControl

OmrEngine.GetCorrectionControl method

CorrectionControl GUI. Takes kullanarak OMR API ile çalışmaya izin veren örnekTemplateProcessor parametre olarak ve yalnızca belirtilen template kullanılarak oluşturulan resimlerle çalışır

public CorrectionControl GetCorrectionControl(TemplateProcessor processor)
Parametre Tip Tanım
processor TemplateProcessor şablon işlemci

Geri dönüş değeri

buCorrectionControl misal

Ayrıca bakınız