OmrEngine.GetCorrectionControl

OmrEngine.GetCorrectionControl method

CorrectionControl GUI. kullanarak OMR API ile çalışmaya izin veren örnekTemplateProcessor parametre olarak kullanılır ve yalnızca belirtilen template kullanılarak oluşturulan resimlerle çalışır.

public CorrectionControl GetCorrectionControl(TemplateProcessor processor)
ParametreTipTanım
processorTemplateProcessorşablon işlemci

Geri dönüş değeri

buCorrectionControl misal

Ayrıca bakınız