OmrEngine.GetTemplateProcessor

GetTemplateProcessor(MemoryStream, Encoding)

TemplateProcessor belirtilen şablonla çalışmaya izin veren örnek.

public TemplateProcessor GetTemplateProcessor(MemoryStream templateContent, Encoding textEncoding)
ParametreTipTanım
templateContentMemoryStreamŞablon metin içeriğine sahip bellek akışı
textEncodingEncodingŞablon içerik kodlaması

Geri dönüş değeri

buTemplateProcessor misal

Ayrıca bakınız


GetTemplateProcessor(string)

TemplateProcessor belirtilen şablonla çalışmaya izin veren örnek.

public TemplateProcessor GetTemplateProcessor(string templatePath)
ParametreTipTanım
templatePathStringOMR şablon dosyasının yolu

Geri dönüş değeri

buTemplateProcessor misal

Ayrıca bakınız