GetTemplateProcessor

GetTemplateProcessor(MemoryStream, Encoding)

TemplateProcessor belirtilen şablonla çalışmaya izin veren örnek.

public TemplateProcessor GetTemplateProcessor(MemoryStream templateContent, Encoding textEncoding)
Parametre Tip Tanım
templateContent MemoryStream Şablon metin içeriğine sahip bellek akışı
textEncoding Encoding Şablon içerik kodlaması

Geri dönüş değeri

buTemplateProcessor misal

Ayrıca bakınız


GetTemplateProcessor(string)

TemplateProcessor belirtilen şablonla çalışmaya izin veren örnek.

public TemplateProcessor GetTemplateProcessor(string templatePath)
Parametre Tip Tanım
templatePath String OMR şablon dosyasının yolu

Geri dönüş değeri

buTemplateProcessor misal

Ayrıca bakınız