Class TemplateProcessor

TemplateProcessor class

Şablonları ve görüntüleri işlemek için sınıf. Bu sınıfın her örneği, tek bir OMR şablonuyla çalışır. Yapıcıda belirtilen şablonun görüntülerini tanıyabilir.

public class TemplateProcessor

yöntemler

İsimTanım
Recalculate(RecognitionResult, int)İnce ayarlanmış parametreleri kullanarak tanıma sonucunu günceller.
RecognizeFolder(string, int)folder klasöründeki görüntüleri tanır
RecognizeImage(MemoryStream, int)Bellek akışından görüntü tanınıyor
RecognizeImage(string, int)görüntüsünü tanır
RecognizeMultiPageTemplate(string[], int)Çok sayfalı şablonu tanır

Örnekler

OmrEngine engine = new OmrEngine();
TemplateProcessor templateProcessor = engine.GetTemplateProcessor(templatePath);
RecognitionResult result = templateProcessor.RecognizeImage(imagePath);
string csvResult = result.GetCsv();

Ayrıca bakınız