TemplateProcessor

TemplateProcessor class

Şablonları ve görüntüleri işleme sınıfı. Bu sınıfın her örneği tek bir OMR şablonuyla çalışır. Yapıcıda belirtilen şablonun resimlerini tanıyabilir.

public class TemplateProcessor

yöntemler

İsim Tanım
Recalculate(RecognitionResult, int) İnce ayarlanmış parametreleri kullanarak tanıma sonucunu günceller.
RecognizeFolder(string, int) folder klasöründeki görüntüleri tanır
RecognizeImage(MemoryStream, int) Bellek akışından görüntü tanınıyor
RecognizeImage(string, int) Resmi tanır
RecognizeMultiPageTemplate(string[], int) Çok sayfalı şablonu tanır

Örnekler

OmrEngine engine = new OmrEngine();
TemplateProcessor templateProcessor = engine.GetTemplateProcessor(templatePath);
RecognitionResult result = templateProcessor.RecognizeImage(imagePath);
string csvResult = result.GetCsv();

Ayrıca bakınız