TemplateProcessor.Recalculate

TemplateProcessor.Recalculate method

İnce ayarlanmış parametreleri kullanarak tanıma sonucunu günceller.

public void Recalculate(RecognitionResult result, int recognitionThreshold = -100)
ParametreTipTanım
resultRecognitionResultGüncellenecek tanıma sonucu.
recognitionThresholdInt32(İsteğe bağlı) (0..100) aralığında tanıma eşiği. Yalnızca eşiğin üzerinde doldurulan öğeler dolu olarak sayılır.

Notlar

Tanıma sonuçlarını iyileştirmek için bu yöntemi kullanın

Ayrıca bakınız