TemplateProcessor.RecognizeFolder

TemplateProcessor.RecognizeFolder method

folder klasöründeki görüntüleri tanır

public RecognitionResult[] RecognizeFolder(string folderPath, int recognitionThreshold = -100)
ParametreTipTanım
folderPathStringTanınacak görüntülerin bulunduğu klasörün yolu
recognitionThresholdInt32(İsteğe bağlı) (0..100) aralığında tanıma eşiği. Yalnızca eşiğin üzerinde doldurulan öğeler dolu olarak sayılır.

Geri dönüş değeri

Tanıma sonucu

Ayrıca bakınız