TemplateProcessor.RecognizeImage

RecognizeImage(string, int)

görüntüsünü tanır

public RecognitionResult RecognizeImage(string imagePath, int recognitionThreshold = -100)
ParametreTipTanım
imagePathStringTanımak için görüntünün yolu
recognitionThresholdInt32(İsteğe bağlı) (0..100) aralığında tanıma eşiği. Yalnızca eşiğin üzerinde doldurulan öğeler dolu olarak sayılır.

Geri dönüş değeri

Tanıma sonucu

Ayrıca bakınız


RecognizeImage(MemoryStream, int)

Bellek akışından görüntü tanınıyor

public RecognitionResult RecognizeImage(MemoryStream stream, int recognitionThreshold = -100)
ParametreTipTanım
streamMemoryStreamGörüntünün bellek akışı.
recognitionThresholdInt32(İsteğe bağlı) (0..100) aralığında tanıma eşiği. Yalnızca eşiğin üzerinde doldurulan öğeler dolu olarak sayılır.

Geri dönüş değeri

Tanıma sonucu

Ayrıca bakınız