RecognizeImage

RecognizeImage(string, int)

Resmi tanır

public RecognitionResult RecognizeImage(string imagePath, int recognitionThreshold = -100)
Parametre Tip Tanım
imagePath String Tanımak için görüntünün yolu
recognitionThreshold Int32 (İsteğe bağlı) Aralıktaki (0..100) tanıma eşiği. Yalnızca eşiğin üzerinde doldurulan öğeler doldurulmuş olarak sayılacaktır.

Geri dönüş değeri

tanıma sonucu

Ayrıca bakınız


RecognizeImage(MemoryStream, int)

Bellek akışından görüntü tanınıyor

public RecognitionResult RecognizeImage(MemoryStream stream, int recognitionThreshold = -100)
Parametre Tip Tanım
stream MemoryStream Görüntünün bellek akışı.
recognitionThreshold Int32 (İsteğe bağlı) Aralıktaki (0..100) tanıma eşiği. Yalnızca eşiğin üzerinde doldurulan öğeler doldurulmuş olarak sayılacaktır.

Geri dönüş değeri

tanıma sonucu

Ayrıca bakınız