TemplateProcessor.RecognizeMultiPageTemplate

TemplateProcessor.RecognizeMultiPageTemplate method

Çok sayfalı şablonu tanır

public RecognitionResult[] RecognizeMultiPageTemplate(string[] imagePaths, 
    int recognitionThreshold = -100)
ParametreTipTanım
imagePathsString[]Tanımak için resimlere giden yol
recognitionThresholdInt32(İsteğe bağlı) (0..100) aralığında tanıma eşiği. Yalnızca eşiğin üzerinde doldurulan öğeler dolu olarak sayılır.

Geri dönüş değeri

Tanıma sonucu

Ayrıca bakınız