Aspose.OMR.CorrectionUI

sınıflar

SınıfTanım
CorrectionControlResimleri tanımaya ve tanıma parametrelerini düzeltmeye ve kalibre etmeye izin veren Kullanıcı Kontrolü