Aspose.OMR.CorrectionUI

sınıflar

Sınıf Tanım
CorrectionControl Görüntüleri tanımaya ve tanıma parametrelerini düzeltmeye ve kalibre etmeye izin veren Kullanıcı Kontrolü