Aspose.OMR.Generation.Config.Elements.CustomAnswerSheet

sınıflar

Sınıf Tanım
BubbleArrayConfig Olası yanıtları seçenekler olarak görüntüleyin (baloncuk). Yalnızca içeride kullanılabilirCustomRowConfig
CustomAnswerSheetConfig Özel satırları yineleyin. Özel satır kullanımını tanımlamak için -CustomRowConfig
CustomRowConfig CustomRow’un Açıklaması. İle kullanılanCustomAnswerSheetConfig