BubbleArrayConfig

BubbleArrayConfig class

Olası yanıtları seçenekler olarak görüntüleyin (baloncuk). Yalnızca içeride kullanılabilirCustomRowConfig

public class BubbleArrayConfig : BaseConfig

yapıcılar

İsim Tanım
BubbleArrayConfig() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
AnswersValues { get; set; } Her değer, balonun içindeki sembolü temsil eder. ile aynı sayıya sahip olmalıdır!:AnswersCount Örnek: yeni dize[] {“A”, “B”, “C”, “D”} Örnek: yeni dize[] {“1”, “2”, “3”, “4”}
BubbleSize { get; set; } Bir balonun boyutu
BubbleType { get; set; } Bir balonun türü
FontFamily { get; set; } text yazı tipi ailesi
FontSize { get; set; } Metnin boyutu font
FontStyle { get; set; } text stili
override Name { get; set; } Kabarcık Dizisinin adı. element öğesinin görüntülenmesine veya oluşturulmasına katılmaz
override Type { get; set; } Omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız