Class BubbleArrayConfig

BubbleArrayConfig class

Olası yanıtları her dairenin (kabarcık) içinde seçenekler olarak görüntüleyin. Yalnızca içinde kullanılabilirCustomRowConfig

public class BubbleArrayConfig : BaseConfig

yapıcılar

İsimTanım
BubbleArrayConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
AnswersValues { get; set; }Her değer, balonun içindeki sembolü temsil eder. ile aynı sayıya sahip olmalıdır!:AnswersCount Örnek: yeni dize[] {“A”, “B”, “C”, “D”} Örnek: yeni dize[] {“1”, “2”, “3”, “4”}
BubbleSize { get; set; }Bir balonun boyutu
BubbleType { get; set; }Balonun türü
FontFamily { get; set; }text yazı tipi ailesi
FontSize { get; set; }Yazı tipi metninin boyutu
FontStyle { get; set; }Metin stili
override Name { get; set; }Kabarcık Dizisinin adı. element ’nin görüntülenmesine veya oluşturulmasına katılmaz
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız