BubbleArrayConfig.AnswersValues

BubbleArrayConfig.AnswersValues property

Her değer, balonun içindeki sembolü temsil eder. ile aynı sayıya sahip olmalıdır!:AnswersCount Örnek: yeni dize[] {“A”, “B”, “C”, “D”} Örnek: yeni dize[] {“1”, “2”, “3”, “4”}

public List<string> AnswersValues { get; set; }

Ayrıca bakınız