BubbleArrayConfig.BubbleSize

BubbleArrayConfig.BubbleSize property

Bir balonun boyutu

public BubbleSize BubbleSize { get; set; }

Ayrıca bakınız