Name

BubbleArrayConfig.Name property

Kabarcık Dizisinin adı. element öğesinin görüntülenmesine veya oluşturulmasına katılmaz

public override string Name { get; set; }

Ayrıca bakınız