BubbleArrayConfig.Type

BubbleArrayConfig.Type property

omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

public override ConfigType Type { get; set; }

Ayrıca bakınız