CustomAnswerSheetConfig

CustomAnswerSheetConfig class

Özel satırları yineleyin. Özel satır kullanımını tanımlamak için -CustomRowConfig

public class CustomAnswerSheetConfig : ParentConfig

yapıcılar

İsim Tanım
CustomAnswerSheetConfig() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Amount { get; set; } Toplam satır miktarı
BorderColor { get; set; } Kenarlığın rengi
BorderSize { get; set; } Kenar çizgisinin boyutu
BorderType { get; set; } Sütunları (bölümleri) ayırmak için çizilen kenarlık türü
override Children { get; set; } Alt omr öğeleri. Çoğu durumda üst öğenin içine veya altına yerleştirilir.
ColumnsCount { get; set; } Satırları gruplamak için sütun(bölüm) miktarı
override Name { get; set; } RepeatRows adı element
Proportions { get; set; } it içindeki her sütunun genişlik oranı
override Type { get; set; } Omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız