Class CustomAnswerSheetConfig

CustomAnswerSheetConfig class

Özel satırları tekrarlayın. Özel satır kullanımını açıklamak için -CustomRowConfig

public class CustomAnswerSheetConfig : ParentConfig

yapıcılar

İsimTanım
CustomAnswerSheetConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Amount { get; set; }Toplam satır miktarı
BorderBottomStyle { get; set; }Alt kenarlık için ek stil
BorderColor { get; set; }Kenarlığın rengi
BorderLeftStyle { get; set; }Sol kenarlık için ek stil
BorderRightStyle { get; set; }Sağ kenarlık için ek stil
BorderSize { get; set; }Sınır çizgisinin boyutu
BorderTopStyle { get; set; }Üst kenarlık için ek stil
BorderType { get; set; }Sütunları (bölümleri) ayırmak için çizilen kenarlık türü
override Children { get; set; }Alt omr öğeleri. Çoğu durumda üst öğenin içinde veya altında yer alır.
ColumnsCount { get; set; }Satırları gruplamak için sütun(bölüm) miktarı
override Name { get; set; }RepeatRows öğesinin adı
Proportions { get; set; }it içindeki her sütunun genişlik oranı
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız