CustomAnswerSheetConfig.Children

CustomAnswerSheetConfig.Children property

Alt omr öğeleri. Çoğu durumda üst öğenin içinde veya altında yer alır.

public override List<BaseConfig> Children { get; set; }

Ayrıca bakınız