CustomRowConfig

CustomRowConfig class

CustomRow’un Açıklaması. İle kullanılanCustomAnswerSheetConfig

public class CustomRowConfig : ParentConfig

yapıcılar

İsim Tanım
CustomRowConfig() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
override Children { get; set; } Alt omr öğeleri. Çoğu durumda üst öğenin içine veya altına yerleştirilir.
override Name { get; set; } Özel satırın adı
override Type { get; set; } Omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız