Class CustomRowConfig

CustomRowConfig class

CustomRow’un açıklaması. İle kullanılanCustomAnswerSheetConfig

public class CustomRowConfig : ParentConfig

yapıcılar

İsimTanım
CustomRowConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
override Children { get; set; }Alt omr öğeleri. Çoğu durumda üst öğenin içinde veya altında yer alır.
override Name { get; set; }Özel satırın adı
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız