CustomRowConfig.Name

CustomRowConfig.Name property

Özel satırın adı

public override string Name { get; set; }

Ayrıca bakınız