Aspose.OMR.Generation.Config.Elements.Parents

sınıflar

Sınıf Tanım
AnswerConfig Yanıt öğesini temsil eder. ile alt öğe olarak kullanılabilirVerticalChoiceBoxConfig
BlockConfig Blok öğesini temsil eder.
CheckBoxConfig CheckBox öğesini temsil eder.
ContainerConfig Kapsayıcı öğesini temsil eder.
PageConfig Sayfa öğesini temsil eder. Sayfa başına bir tane. içine yerleştirilmelidir.TemplateConfig
ParagraphConfig Paragraf öğesini temsil eder. Paragraf, hem metinden hem de görüntülü metinden oluşabilir. Görüntü, x, y koordinatlarıyla belirtilir.
VerticalChoiceBoxConfig VerticalChoiceBox, birAnswerConfig kısa bir yanıt içeren öğe veContentConfig yanıt seçeneğini ayrıntılı olarak açıklayan öğeler. Ayrıca birWriteInConfig kullanıcının kendi cevabını girebileceği öğe.