Class AnswerConfig

AnswerConfig class

Yanıt öğesini temsil eder. ile alt öğe olarak kullanılabilirVerticalChoiceBoxConfig

public class AnswerConfig : ParentConfig

yapıcılar

İsimTanım
AnswerConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
BubblePosition { get; set; }Balonun konumu. Ana içeriğin solundan ve sağından olabilir
BubbleType { get; set; }Çizilen balonun türü.
override Children { get; set; }Alt omr öğeleri. Çoğu durumda üst öğenin içinde veya altında yer alır.
override Name { get; set; }answer metni
Selectable { get; set; }yanlış olarak ayarlanırsa bu Yanıt için kabarcık çizimini ve tanımayı gizle element
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız