BlockConfig.BorderType

BlockConfig.BorderType property

Çizilen kenarlığın türü

public BorderType BorderType { get; set; }

Ayrıca bakınız