Class ContainerConfig

ContainerConfig class

Konteyner öğesini temsil eder.

public class ContainerConfig : ParentConfig

yapıcılar

İsimTanım
ContainerConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
BlockBottomMargin { get; set; }Blokların altına yerleştirilecek piksel miktarı.
BlockRightMargin { get; set; }Sağ taraftaki Bloklar arasına yerleştirilecek piksel miktarı
BlockTopPadding { get; set; }Bloğun üst kenarından sonra yerleştirilecek piksel miktarı.
override Children { get; set; }Alt omr öğeleri. Çoğu durumda üst öğenin içinde veya altında yer alır.
ColumnsCount { get; set; }Kapsayıcı içindeki sütun miktarı. Eşit sütunlara bölünmüştür. Eski sürümProportions
ContainerType { get; set; }Konteyner Tipi
override Name { get; set; }Kapsayıcı öğenin adı
Proportions { get; set; }it içindeki her sütunu özel orana bölünColumnsCount
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız