Class PageConfig

PageConfig class

Sayfa öğesini temsil eder. Sayfa başına bir tane. içine yerleştirilmelidirTemplateConfig

public class PageConfig : ParentConfig

yapıcılar

İsimTanım
PageConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
override Children { get; set; }Alt omr öğeleri. Çoğu durumda üst öğenin içinde veya altında yer alır.
override Name { get; set; }Sayfanın adı
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız