ParagraphConfig

ParagraphConfig class

Paragraf öğesini temsil eder. Paragraf, hem metinden hem de görüntülü metinden oluşabilir. Görüntü, x, y koordinatlarıyla belirtilir.

public class ParagraphConfig : ParentConfig

yapıcılar

İsim Tanım
ParagraphConfig() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
override Children { get; set; } Alt omr öğeleri. Çoğu durumda üst öğenin içine veya altına yerleştirilir.
override Name { get; set; } Paragrafın adı
ParagraphType { get; set; } Paragraf Türü
override Type { get; set; } Omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız