Class VerticalChoiceBoxConfig

VerticalChoiceBoxConfig class

VerticalChoiceBox şunlardan oluşur:AnswerConfig kısa bir yanıt içeren öğe veContentConfig yanıt seçeneğini ayrıntılı olarak açıklayan öğeler. Ayrıca birWriteInConfigkullanıcının kendi yanıtını girebileceği öğe.

public class VerticalChoiceBoxConfig : ParentConfig

yapıcılar

İsimTanım
VerticalChoiceBoxConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
override Children { get; set; }Alt omr öğeleri. Çoğu durumda üst öğenin içinde veya altında yer alır.
override Name { get; set; }Question ’nin Değeri
Threshold { get; set; }Baloncukların işaretlendiği kabul edilen piksellerin yüzdesi
TopPadding { get; set; }Piksel miktarı. Öğenin üstüne fazladan boşluk eklemek için kullanılabilir. Veya negatif bir değer ayarlayarak mevcut alanı kaldırın (örn. -40)
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız