VerticalChoiceBoxConfig.TopPadding

VerticalChoiceBoxConfig.TopPadding property

Piksel miktarı. Öğenin üstüne fazladan boşluk eklemek için kullanılabilir. Veya negatif bir değer ayarlayarak mevcut alanı kaldırın (örn. -40)

public int TopPadding { get; set; }

Ayrıca bakınız