Aspose.OMR.Generation.Config.Elements.ScoreGroup

sınıflar

Sınıf Tanım
ScoreAnswerConfig Puanlanmış değeri olan yanıt
ScoreGroupConfig Gruplandırma üst öğesi. Puana dayalı tablo.
ScoreHeaderConfig Sütun girişiScoreGroupConfig bu, her yanıt için puan miktarını depolayacaktır. Eğer yoksa - o sütun çizilmeyecektir.
ScoreQuestionConfig ScoreQuestion öğesini temsil edin
TableContentConfig Tablo yapısı içindeki metin