Class ScoreGroupConfig

ScoreGroupConfig class

Gruplandırma üst öğesi. Puana dayalı tablo.

public class ScoreGroupConfig : ParentConfig

yapıcılar

İsimTanım
ScoreGroupConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
override Children { get; set; }Alt omr öğeleri. Çoğu durumda üst öğenin içinde veya altında yer alır.
override Name { get; set; }RepeatRows öğesinin adı
ScoreGroupType { get; set; }Puan grubu türü
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız