ScoreGroupConfig.Name

ScoreGroupConfig.Name property

RepeatRows öğesinin adı

public override string Name { get; set; }

Ayrıca bakınız