Class ScoreQuestionConfig

ScoreQuestionConfig class

ScoreQuestion öğesini temsil eder

public class ScoreQuestionConfig : ParentConfig

yapıcılar

İsimTanım
ScoreQuestionConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
override Children { get; set; }Alt omr öğeleri. Çoğu durumda üst öğenin içinde veya altında yer alır.
FontFamily { get; set; }text yazı tipi ailesi
FontSize { get; set; }Yazı tipi metninin boyutu
FontStyle { get; set; }Metin stili
override Name { get; set; }RepeatRows öğesinin adı
Proportions { get; set; }it içindeki her sütunun genişlik oranı
ScoreDisplay { get; set; }Puan değeri için görüntüleme davranışını tanımlayın.
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız